• Image of “IF YOU AIN’T BU$Y, YOU BROKE”

Acid wash shirt, Runs big